Dagens krav på isolering av vindsbjälklag är hög. Det är lätt att förstå varför, varm luft stiger, är det ingen eller bristfällig isolering av vindsbjälklaget försvinner värmen rakt ut. Följden blir högre energikostnader och en ökad risk för skador i konstruktionen som t ex fuktproblem. Samtidigt är det den del av bygganden som är mest effektiv att isolera, detta gäller såväl nya som äldre byggnader.

Fördelen med att lösullsisolera vindsbjälklag med Isolerservice:

 • Tidsbesparing och korta ledtider
 • Sömlöst isoleringsskikt, dvs inga skarvar eller springor
 • Just-in time leverans, isolering när ni behöver den
 • Inget spill
 • Marknadens bästa produkter
 • Ingen lagring av material på arbetsplatsen
 • I samband med isolering av vinden kan vi även erbjuda offert på snickeriarbeten av landgångar, vindavledare, sargar mm.

  Kontakta oss för mer information om hur du isolerar ditt vindsbjälklag bäst!

  Ett snedtak gör att man kan utnyttja volymen maximalt i såväl nya som renoverade byggnader. I ett äldre hus är det relativt enkelt och billigt att förvandla ett kallt vindsutrymme till en varm och behaglig boendemiljö med lösull. En oanvänd biyta blir till boyta med en signifikant värdeökning på fastigheten.

  Slutna snedtak
  Vid isolering med lösull av ett slutet snedtak fylls och packas utrymmena mellan de lutande inner och yttertak från takfot till nock. Innertaket är plastat och glesat. Vi gör ett hål längst upp i konstruktionen där slangen förs in. Slangen släpps ner till botten av facket. Sprutningen påbörjas och allteftersom rätt mängd material packas i facket drar vi upp slangen tills hela facket är fyllt. Efter fyllningen lagas tätskiktet. I snedtak och slutna konstruktioner kan vi packa isolering med lösull bättre jämfört med isolerskivor och uppnår utmärkta isolervärde.

  Öppna snedtak

  Öppna snedtak innebär att snedtaksfacken nås från den plana vindsdelen (hanbjälklaget). Ingen håltagning krävs då för att utföra fyllning av facken. Vid utförandet släpper vi ner slangen till botten av facket uppifrån hanbjälklaget. Sprutningen påbörjas och efterhand rätt mängd material packas i facket, drar vi upp slangen tills hela facket är fyllt.

  Att isolera en yttervägg med lösull är ett av våra snabbaste växande segment. En väggkonstruktion helt utan glipor, som motsvarar dagens höga energikrav och den snabba installationen är huvudanledningarna att det växer. Lösullen sprutas in i vinklar och vrår, täcker ledningar och tätar runt svåråtkomliga installationer. I de flesta fall är vi redan på plats och isolerar vind och snedtak vilket gör det än mer kostnadseffektivt.

  Genom att använda lösull slipper man lagring på byggarbetsplatsen av kollin med isolerskivor. Dessutom har isolerskivor en tendens att både damma, klia och generera spill när man hanterar och skär i dem.

  https://www.youtube.com/watch?v=r0So-f5mYI4

  Vi löser problemet med kalla och dragiga golv. Det går bra att lösullsisolera både öppna golvbjälklag såväl som bjälklag som redan är slutna. Lösullen fyller relativt enkelt ställen där det annars är svårt att komma åt. Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig.

  Bostäder och lokaler står för ca. 40% av vår totala energiförbrukning. Majoriteten av hus byggda innan 1980 är dåligt isolerade. Standardtjockleken för isoleringen på den tiden var knappt hälften av vad kraven är idag för nyproduktion. Ännu i början av 2000-talet hade man lägre krav på isoleringens tjocklek än vad man har idag. Tilläggsisolering är den mest ekonomiska åtgärden du kan välja för att sänka dina energikostnader och få en bättre innemiljö. Du sparar pengar och värnar om vår miljö.

  Varför tilläggsisolera?

  • Låg investeringskostnad
  • Snabb återbetalningstid via lägre energiförbrukning
  • Ett behagligt inomhusklimat
  • Ett klimatsmart val för att minska C02 utsläpp

  Tilläggsisolering med lösull kan med fördel användas på kalla och dragiga golv.

  Innan vi utför en tilläggsisolering kommer vi alltid ut och gör en kostnadsfri besiktning. Vid en sådan besiktning går vi igenom vilket material vi rekommenderar att isolera med, vilken tjocklek och eventuella förberedelser som behöver göras.

  I samband med isolering kan vi erbjuda offert på snickeriarbeten av landgångar, vindavledare, sargar m.m. Vi har en egen verkstad och erfarna snickare som utför arbetet.

  Vi suger ut lösullsisolering från vindar vid rivningsarbeten, vatten eller brandskador och vid till- och ombyggnation när man behöver bli av med den gamla isoleringen.

  Vi erbjuder täthetsprovningar på nya och befintliga konstruktioner. För att få ett energisnålt hus måste man se till att det har ett välisolerat och lufttätt skal. Med täthetsprovning och termografering får du snabba och exakta besked. Täthetsprovningen kontrollerar hur mycket huset läcker. Termograferingen berättar var läckorna finns. Så att de snabbt och enkelt kan åtgärdas.

  En lufttät byggnad har många fördelar: Du sparar energi samtidigt som du minskar risken för fuktskador, komfortproblem, ljudspridning och försämrad luftkvalitet.

  Täthetsprovning och termografering används idag vid bl a

  • Energideklarationer
  • Energibesiktningar
  • Ombyggnationer
  • Nybyggnationer
  • Renoveringar, för att spara energi och förbättra mekanisk ventilation

  Täthetsprovning utförs enligt Svensk Standard SS-EN 13829.

  När vi utfört besiktningen får kunden information, slutsatser samt rekommendationer för att åtgärda eventuella problem.

  SE VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

  Lämna ett omdöme