Genom att isolera golv och mellanbjälklag med lösull skapar du goda förutsättningar för en hög boendekomfort. Du slipper dragiga och kalla golv, dessutom förbättras akustiken avseende stegljud och övriga oönskade ljud markant.

Vi utför golv- och mellanbjälklagsisolering vid nyproduktion och för äldre byggnader. Lösullens fördelaktiga egenskaper möjliggör isolering av såväl öppna golvbjälklag som slutna golv- och mellanbjälklagskonstruktioner.

Fördelen med att lösullsisolera golv med Isolerservice:

  • Tidsbesparing och korta ledtider
  • Bättre isoleringsförmåga än med isolerskivor
  • Varierande isoleringstjocklek och centrumavstånd är inget problem
  • Sömlöst isoleringsskikt utan köldbryggor, dvs inga skarvar eller springor
  • Just-in time leverans, isolering när ni behöver den
  • Inget spill
  • Marknadens bästa produkter
  • Ingen lagring av material på arbetsplatsen
  • Kontakta oss för mer information om hur du isolerar dina golv bäst!