Ett snedtak gör att man kan utnyttja volymen maximalt i såväl nya som renoverade byggnader. I ett äldre hus är det relativt enkelt att förvandla ett kallt vindsutrymme till en varm och behaglig boendemiljö med lösull. En oanvänd biyta blir till boyta med en signifikant värdeökning på fastigheten.

Slutna snedtak
Vid isolering med lösull av ett slutet snedtak fylls och packas utrymmena mellan de lutande inner och yttertak från takfot till nock. Innertaket är plastat och glesat. Vi gör ett hål längst upp i konstruktionen där slangen förs in. Slangen släpps ner till botten av facket. Sprutningen påbörjas och allteftersom rätt mängd material packas i facket drar vi upp slangen tills hela facket är fyllt. Efter fyllningen lagas tätskiktet. I snedtak och slutna konstruktioner kan vi packa isolering med lösull bättre jämfört med isolerskivor och uppnår utmärkta isolervärde.

Öppna snedtak
Öppna snedtak innebär att snedtaksfacken nås från den plana vindsdelen (hanbjälklaget). Ingen håltagning krävs för att utföra fyllning av facken. Vid utförandet släpper vi ner slangen till botten av facket uppifrån hanbjälklaget. Sprutningen påbörjas och efterhand rätt mängd material packas i facket, drar vi upp slangen tills hela facket är fyllt.