Genom att lösullsisolera snedtaket utnyttjas volymen maximalt i såväl nya som äldre byggnader. I ett äldre hus förvandlas ett kallt vindsutrymme med fördel till en varm och behaglig boendemiljö med lösull. En oanvänd biyta blir därmed till boyta med en signifikant värdeökning på fastigheten.

Idag erbjuder vi två olika metoder vid isolering av snedtak:

 • Traditionellt med luftspalt och åldersbeständig plast som diffusionsspärr.
 • Med variabel ångbroms som diffusionsspärr, vilket innebär att luftspalt inte längre behövs.
 • Fördelen med att lösullsisolera snedtak med Isolerservice:

 • Tidsbesparing och korta ledtider
 • Bättre isoleringsförmåga än med isolerskivor
 • Större och flexiblare nyttjande av en byggnads ytor
 • Sömlöst isoleringsskikt utan köldbryggor, dvs inga skarvar eller springor
 • Just-in time leverans, isolering när ni behöver den
 • Inget spill
 • Marknadens bästa produkter
 • Ingen lagring av material på arbetsplatsen
 • Kontakta oss för mer information om hur du isolerar ditt snedtak bäst!