Med 40 års erfarenhet av lösullsisolering, har vi varit med och bidragit till att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare sparat massor med energi och pengar. Den kunskap vi bidrar med är avgörande för att uppnå bästa resultat.

Biyta blir Boyta. Vi hjälper fastighetsägare att konvertera kalla vindsutrymmen till boyta genom att exempelvis suga ut gammal isolering och bygga om och isolera snedtaket. Det skapar en attraktiv vindsvåning som ökar värdet på fastigheten. Det minskar eventuell belåning för föreningen genom ytterligare lägenheter att sälja eller att hyra ut.

Att tilläggsisolera. Majoriteten av fastigheter byggda innan 1980 är dåligt isolerade. Standardtjockleken för isoleringen på den tiden var knappt hälften av vad kraven är idag för nyproduktion. Ännu i början av 2000-talet hade man lägre krav på isoleringens tjocklek än vad man har idag. Tilläggsisolering är den mest ekonomiska åtgärden du kan välja för att sänka dina energikostnader och få en bättre innemiljö. Du sparar pengar och värnar om miljön.

Varför tilläggsisolera?

  • Låg investeringskostnad
  • Snabb återbetalningstid via lägre energiförbrukning
  • Ett behagligt inomhusklimat
  • Ett klimatsmart val för att minska C02 utsläpp

Innan vi utför en tilläggsisolering kommer vi alltid ut och gör en kostnadsfri besiktning. Vid en sådan besiktning går vi igenom vilket material vi rekommenderar att isolera med, vilken tjocklek och eventuella förberedelser som behöver göras.