Lokaler och bostäder står för drygt 40% av Sveriges energiförbrukning. Så behöver det inte vara.
Vår vision är att dramatiskt minska den svenska energiförbrukningen genom välisolerade fastigheter, nya som gamla.

Isolerservice startades 1980. Sedan år 2000 är det andra generationen som driver företaget. Isolerservice lösullsisolerar ca. 250 000 m2 om året.
Företaget fortsätter att växa och levererar lösullsisolering i alla konstruktioner – vindbjälklag, snedtak, vägg och golv. Vi hjälper våra kunder med energiberäkningar och tekniska lösningar för att drastiskt minska energikostnaderna i nybyggda och renoverade villor, flerfamiljshus, skolor, livsmedelshallar, stallar och fabriker.

Bolaget består av erfarna installatörer och kunniga ingenjörer inom byggsektorn. Vi strävar efter att ligga i framkant inom vår sektor gällande isolering, fukt, täthet, materialval och utrustning. Kunskapen hos vår personal ska underlätta för våra kunder i deras byggprojekt.
Isolerservice är medlem av Sveriges Byggindustrier, certifierade enligt Behörig Lösull och utbildad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Vi använder enbart CE-märkta produkter.

Genom vårt systerföretag Provisol AB ökar vi vår kunskapsbas ytterligare. I en energieffektiv byggnad hamnar konstruktionens täthet i fokus. I Provisol provtrycker och thermografera vi huskonstruktioner – både för att hitta och åtgärda värmeläckor, men också för att kvalitetskontrollera utfört täthetsarbete.

En tät konstruktion innebär
 • En minskad energiförbrukning på grund av luftläckage
 • Att man undviker kondensproblem
 • Att man undviker att kall luft läcker in utifrån
 • Att tilluften kommer via ventilation och inte genom otätheter i konstruktionen

När vi utfört besiktningen får kunden information, slutsatser samt rekommendationer för att åtgärda eventuella problem.

Vi gör våra kunder energi- och klimatsmarta.
/VD Marcus Sternheden

Med ett välisolerat hus avlastar vi vårt klimat, då begränsar vi energiförbrukningen signifikant. Val av energikälla blir sekundärt dvs. om sol, vind eller vattenkraft.

I dag är många bostäder och lokaler inte klimatsmarta och delvis felfokuserade på val av energikälla.

Bostäder och lokaler står för drygt 40% av vår totala energiförbrukning. Majoriteten av hus byggda innan 1980 är dåligt isolerade. Standardtjockleken för isoleringen på den tiden var knappt hälften av vad kraven är idag för nyproduktion. Ännu i början av 2000-talet hade man lägre krav på isoleringens tjocklek än vad man har idag. Genom bättre isolerade hus minskar vi energibehovet.

Vi tar vårt ansvar och arbetar sedan 40 år med hållbara material och metoder för att skapa energi- och klimatsmarta hus. Genom att arbeta med oss sparar du pengar och värnar om vår miljö.

Isolering är den viktigaste produkten för ett energieffektivt hus. Men, isolering ska göras rätt. Vi har isolerat med lösull sedan 1980. Vi jobbar med glasull, stenull och cellulosa och vet i vilka konstruktioner respektive material fungerar bäst. Vi håller oss konstant i framkant gällande kunskap, material och utrustning.

När du anlitar oss kan du vara trygg från första kontakt till färdig installation. Vi är tillgängliga under hela arbetets gång och informerar även om vilka förberedelser som måste göras – och hur de ska utföras – för att få ett optimalt resultat.

Isolerservice blev först i landet med att kvalificera sig för ’Behörig Lösull’. Det är vi stolta över – du som kund ska alltid vara säker på att arbetet utförs på rätt sätt, med rätt material och med rätt resultat, när du vänder dig till oss! Behörig Lösull är framtaget av lösullsentreprenörernas egen branschförening inom Sveriges Byggindustrier.

 • Behörig Lösull garanterar att arbetet utförs på rätt sätt, av kunniga och utbildade installatörer; enligt de krav som ställs av Boverket (BBR)
 • Samtliga material som används är godkända och dokumenterade
 • Installatörerna genomgår regelbundet praktisk och teoretisk utbildning med prov. Utbildningen omfattar såväl företagsledning som den personal som utför arbetet
 • Utfört arbete kontrolleras genom stickprovskontroll av en tredje part (SP).

När du väljer oss lovar vi erfarenhet, kvalité och engagemang. Dessutom:

 • Fasta priser –  Vi gör platsbesök innan utförandet vilket garanterar ett fast, och rätt pris till dig
 • Leveransgaranti – Vi kommer när vi lovar
 • Rätt isolervärde – Vi levererar rätt tjocklek, densitet och lambda på isoleringen till dig, oavsett konstruktion
 • Materialgaranti – Vi använder enbart isolering som är CE-märkt med en väldokumenterad prestanda
 • Certifierade installatörer – Vi använder endast våra egna, utbildade och certifierade installatörer. Alla är certifierade enligt Behörig Lösull
 • Energi & klimatsmart – Vi sänker koldioxidutsläppen och gör dig energi och klimatsmart
 • Ren arbetsplats – Vi städar efter oss