Vi är lösullsisolering
Isolerservice resa började redan 1980, då fyra framsynta entreprenörer såg möjligheterna med lösullsisolering. Idag har företaget växlat upp och drivs vidare av nästa generation entreprenörer, med samma vision som vid starten 1980, att genom kunskap och nyskapande underlätta för våra kunder och skapa energieffektiva konstruktioner i bostäder och lokaler. Bostäder och lokaler står idag för ungefär 40 procent av Sveriges energiförbrukning, det vill vi ändra på.

Isolerservice styrka är vår personal med erfarna och kunniga installatörer som tillsammans med våra byggingenjörer skapar bästa förutsättningar för en bra isoleringslösning och en välplanerad installation och arbetsprocess.

Isolerservice är medlem i Byggföretagen och verksamma i Branschföreningen för Lösullsisolering, vilken har tagit fram ett kvalitetsprogram Behörig Lösull. Syftet med programmet är att säkerställa att samhällets myndighetskrav gällande brandskydd, energi, fukt och övriga byggnadsegenskaper uppfylls liksom att arbetet utförs enligt gällande krav rörande arbetsmiljö och säkerhet.

Isolerservice arbetar med ständiga förbättringar och vidareutbildar oss löpande, såväl internt som externt. Målsättningen är att stärka den interna kompetensen och öka trivseln på vår arbetsplats.

Isolerservice installatörer och tjänstemän har genomgått en utbildning i Behörig Lösull med prov. Vidare har de genomgått praktisk och teoretisk utbildning från den eller de leverantörer vars material används.

Sedan år 2011 ingår även Provisol som ett helägt dotterbolag till Isolerservice. Provisol utför provtryckningar och värmetermografering av byggnader. Provisols uppdrag ger oss en omfattande kunskapsbas, med vilken vi kan bredda vårt erbjudande mot dig som kund.

Tillsammans blir vi energi- och klimatsmarta
/Marcus Sternheden
Vd och andra generationens lösullsentreprenör

Miljö- och hållbarhetspolicy
Isolerservice följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga miljökrav som berör verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor i både liten och stor skala, allt från sopsortering på vårt kontor till hantering av emballage, optimering av våra transporter och främjande av schyssta villkor.

I all vår verksamhet ska vi:

 • Samverka med myndigheter, kunder och andra intressenter.
 • Öka miljömedvetandet inom företaget.
 • Väga in miljöaspekterna i arbetsuppgifterna genom ökad kunskap och medvetenhet.
 • Minska förbrukningen av vatten, drivmedel och energi.
 • Isolerservice ambition är att leverera förstklassiga tjänster och produkter som hjälper våra kunder att bidra till en lägre klimatpåverkan genom optimala isoleringslösningar.

  Säkerhet- och arbetsmiljö
  Isolerservice delar Byggföretagens syn att säkerhet och arbetsmiljö ska prioriteras och att arbetet med att höja den generella säkerhetsnivån på våra arbetsplatser är viktig. Byggföretagen har i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag tagit fram utbildningen Safe Construction Training, vilken har en bred förankring i branschen och verkar för en tryggare och säkrare arbetsplats för alla.

  Samtlig personal hos Isolerservice har genomgått Byggföretagens utbildning – Safe Construction Training.

  Trafiksäkerhetspolicy
  Isolerservice följer gällande lagstiftning och föreskrifter inom transportområdet för alla transporttjänster företaget erbjuder. Som yrkesmässig aktör i trafiken följer ett stort ansvar för den egna samt medtrafikanters säkerhet. Genom ett gott omdöme och vårt beteende, visar vi hänsyn till våra medtrafikanter och bidrar aktivt till en säkrare trafikmiljö. Isolerservice arbetar för att kontinuerligt utveckla trafiksäkerhetsarbetet på företagets alla områden. Effektivitet och service får inte ske på bekostnad av åsidosättande av trafiksäkerhetskrav.

  Trygghet och garanti
  Isolering är den viktigaste produkten för ett energieffektivt hus. Men, isolering ska utföras rätt. Vi har isolerat med lösull sedan 1980. Vi isolerar med glasull, stenull och cellulosa och vet i vilka konstruktioner respektive material fungerar bäst. Vi håller oss konstant i framkant gällande kunskap, material och utrustning.

  När du anlitar oss kan du vara trygg från första kontakt till färdig installation. Vi är tillgängliga under hela arbetets gång och informerar även om vilka förberedelser som måste göras – och hur de ska utföras – för att få ett optimalt resultat.

  Isolerservice blev först i landet med att kvalificera sig för Behörig Lösull. Det är vi med rätta stolta över – du som kund ska alltid vara säker på att arbetet utförs på rätt sätt, med rätt material och med rätt resultat, när du vänder dig till oss! Behörig Lösull är framtaget av Branschföreningen för Lösullsisolering.

 • Behörig Lösull garanterar att arbetet utförs på rätt sätt, av kunniga och utbildade installatörer, enligt Boverkets (BBR) krav.
 • Samtliga material som används är godkända och dokumenterade.
 • Isolerservice personal genomgår regelbundet praktisk och teoretisk utbildning med prov. Utbildning omfattar såväl företagsledning som den personal som utför arbetet.
 • Utfört arbete kontrolleras genom stickprovskontroll av en tredje part (Gar-Bo).
 • Isolerservice kundlöfte:

 • Fast pris – inga överraskningar
 • Vi kommer när vi lovar – leveransgaranti
 • Rätt isolering till rätt konstruktion – Vi levererar rätt isolering avseende material, tjocklek, densitet, värmekonduktivitet (lamda) dvs hur bra materialet isolerar till dig, oavsett konstruktion.
 • Endast godkända produkter – Vi arbetar enbart med isolering som är CE-märkt och med väldokumenterad prestanda. Kontakta gärna oss för mer information om olika materials miljöpåverkan eller om du önskar att få en miljödeklaration (EPD) om materialet skickad till dig.
 • Endast behöriga installatörer – Vi tar kunskap och yrkesstolthet på allvar. Vi använder endast våra egna utbildade och certifierade installatörer.
 • Vi städar efter oss – Det är inte så svårt – vi lämnar arbetsplatsen i samma skick eller bättre än när vi kom.
 • Energi- och klimatsmart med Isolerservice – Tillsammans minskar vi ditt klimatavtryck genom minskade koldioxidutsläpp och bättre energiprestanda för din byggnad. Energi- och klimatsmart tycker vi!