Den grönaste energin är den som inte förbrukas. Isolerservice har mer än fyrtio års erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare med att optimala isoleringslösningar. Tillsammans sparar vi energi och pengar.

En stor del av vårt äldre villabestånd i Sverige har ingen eller mycket lite isolering på vindarna. I huvudsak gäller det villorna som byggdes innan 1980, men även hos villor byggda så sent som i början av 2000-talet var kravet betydligt lägre än idag. Att tilläggsisolera din villa är det mest ekonomiska valet för att sänka dina energikostnader.

Fördelen med att tilläggsisolera med Isolerservice:

  • Låg investeringskostnad
  • Snabb återbetalningstid
  • Behagligt inomhusklimat året om
  • Lägre energiförbrukning
  • Minskar klimatavtrycket
  • Innan vi utför en tilläggsisolering har vi alltid en gemensam dialog kring dina förväntningar och önskemål. Behövs det kommer vi och gör en kostnadsfri besiktning. Vid en sådan besiktning går vi igenom vilket material vi rekommenderar, vilken tjocklek och eventuella förberedelser som behöver göras. Vi erbjuder även en beräkning på återbetalningstiden för din investering.

    Kontakta oss för mer information om hur du tilläggsisolerar bäst!