Vi suger ut lösullsisolering från vindar vid rivningsarbeten, vatten eller brandskador och vid till- och ombyggnation när man behöver bli av med den gamla isoleringen. Beroende på förutsättningarna kan lösullen återvinnas eller sugs direkt i container för att deponeras. Om kvalitén på lösullen är bra kan man spruta tillbaka den.

Kontakta oss för mer information om utsugning av isolering